Zarządzanie zmianą

Wprowadzenie

Zdolność organizacji do uczenia się i szybkiego przekładania tej wiedzy na działanie stanowi jej najważniejszą przewagą konkurencyjną.

Jedyne, co w życiu pewne, to zmiany. Każda organizacja znajduje się od czasu do czasu w sytuacji, w której musi wprowadzić zmiany. Zarządzanie zmianą można rozpatrywać w wielu aspektach. Począwszy od prostych udoskonaleń, które obejmują niewielki zakres w trwających procesach, aż po radykalne zmiany ingerujące w strategię firmy. Zmiana pojawia się zawsze tam, gdzie zachodzi potrzeba jej wprowadzenia. Kluczowa jest tutaj rola szefa, który umiejętnie o nich poinformuje, dostosuje ich tempo i metody wdrażania do zmieniających się, niejednokrotnie opornych, odczuć i reakcji pracowników firmy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów do wprowadzania zmian w organizacji poprzez rozumienie procesu zmian, zwiększenie wiedzy dotyczącej barier i reakcji ludzkich przed zmianami, doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian oraz wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian.

Program

 • Istota i znaczenie zmiany
 • Szanse i zagrożenia związane ze zmianami w organizacji
 • Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
 • Struktura organizacyjna w procesie zmian
 • Strategia działania menedżera w procesie zmian
 • Komunikowanie się i realizacja celów w procesie zmian
 • Zarządzanie reakcjami na zmiany
 • Różnice indywidualne w radzeniu sobie ze zmianą
 • Radzenie sobie z obawami i poczuciem zagrożenia w okresie zmian
 • Sposoby modyfikowania postaw i zachowań pracowników
 • Metody radzenia sobie ze stresem w okresie zmian

* Aktualnie szkolenie to organizujemy jedynie na zamówienie. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.