Zarządzanie ryzykiem w organizacjach

Wprowadzenie

Niezorganizowane zarządzanie ryzykiem to dziś "luksus", na który organizacja nie może sobie pozwolić. W warunkach ostrej konkurencji rynkowej oraz bezustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego trzeba zarządzać ryzykiem w sposób bardziej zorganizowany, by móc podejmować bardziej przemyślane decyzje. Szkolenie wprowadza w tematykę zarządzania ryzykiem w organizacji na jej różnych poziomach i w różnych obszarach jej działalności.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów, chcący zrozumieć szerszy kontekst zarządzania ryzykiem w organizacji
 • początkujący kierownicy projektów
 • osoby wyznaczone do wdrożenia norm ISO
 • osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową
 • przedsiębiorcy, chcący wdrożyć zorganizowane zarządzanie ryzykiem w swoich organizacjach
 • osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery w kierunku zarządzania ryzykiem organizacyjnym

Korzyści dla uczestników

 • poznanie standardów zarządzania ryzykiem
 • przećwiczenie technik zarządzania ryzykiem
 • poznanie lub poszerzenie kontekstu funkcjonowania standardów zarządzania ryzykiem w organizacjach

Metody pracy

 • mini wykłady poparte ilustracjami
 • konwersatoria
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • studia przypadków

Program

W trakcie szkolenia:

 • zostaną omówione różne standardy zarządzania ryzykiem oraz obowiązujące prawo w tym zakresie
 • zostanie omówiony proces zarządzania ryzykiem
 • zostaną przeprowadzone ćwiczenia, mające na celu zrozumienie i utrwalenie technik zarządzania ryzykiem
 • przyjrzymy się warunkom wdrażania systemów zarządzania ryzykiem

* Aktualnie szkolenie to organizujemy jedynie na zamówienie. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.