Planowanie oparte na produktach

Wprowadzenie

Planowanie jest dziedziną często niedocenianą przez mało doświadczonych kierowników i członków zespołów projektowych, jednak wszelkie doświadczenia pokazują, że czas zaoszczędzony na braku planowania musi zostać przynajmniej dwukrotnie spożytkowany na poprawianie wynikłych z tego błędów i niedomówień.

Metoda planowania opartego na produktach jest techniką promowaną przez metodykę zarządzania projektami PRINCE2. Podejście to, choć jest bardzo dobrze zdefiniowane i daje ogromne korzyści dla całego zespołu projektowego jak również menedżerów wyższego szczebla, często wymaga dodatkowego wyjaśnienia i praktyki, by sprawnie się nim posługiwać i w pełni korzystać z jego zalet.

Cele szkolenia

 • Zapoznać Uczestników szkolenia ze wszystkimi zasadami planowania opartego na produktach
 • Przećwiczyć wszystkie aspekty planowania opartego na produktach
 • Omówić najczęściej popełniane błędy stosowania tej techniki i konsekwencje tych błędów
 • Skorygować i omówić wszelkie błędy, popełniane przez Uczestników szkolenia
 • Omówić zależności techniki planowania opartego na produktach z pozostałymi krokami procedury planowania
 • Przećwiczyć wykorzystanie techniki planowania opartego na produktach na przykładowym scenariuszu

Program

 • Tworzenie struktury podziału produktów
 • Identyfikacja i opisywanie produktów
 • Identyfikowanie kryteriów i metod jakości
 • Tworzenie diagramu następstwa produktów
 • Dzielenie projektu na etapy zarządcze
 • Tworzenie Grup Zadań
 • Dekomponowanie produktów na sieci PERT
 • Tworzenie planów nadzwyczajnych
 • Wpływ działań korygujących na zawartość planów

* Aktualnie szkolenie to organizujemy jedynie na zamówienie. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.