Plan komunikacji w projekcie - zarządzanie komunikacją, zespołem, interesariuszami

Wprowadzenie

Program szkolenia koncentruje się na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania projektami, które mają znaczący wpływ na ich powodzenie. Projekty realizowane są bowiem przez zespoły, w których krytycznym czynnikiem sukcesu jest komunikacja i współpraca. W pracy projektowej pojawiają się wyzwania negocjacyjne i konflikty, z którymi sprawny kierownik projektu powinien sobie radzić. Zarządzanie projektem to także umiejętna współpraca z reprezentantami środowiska projektowego, czyli interesariuszami projektu.

Cele szkolenia

.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kadra kierownicza wyższego szczebla,
 • Wszystkie osoby zainteresowane osiągnięciem wysokich kompetencji w zarządzaniu projektami,
 • Kandydaci do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

Program

 • Planowanie komunikacji w projekcie,
 • Analiza potrzeb komunikacyjnych interesariuszy,
 • Środki i techniki komunikacji,
 • Metody pozyskiwania i dystrybucji informacji,
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy,
 • Planowanie i organizacja spotkań,
 • Raportowanie przebiegu projektu,
 • Tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację,
 • Pozyskiwanie zespołu projektowego,
 • Tworzenie struktury zespołu projektowego,
 • Podział ról w zespole projektowym,
 • Etapy formowania zespołu projektowego,
 • Optymalizacja relacji interpersonalnych w zespole,
 • Wykorzystywanie autorytetu i siły osobowości w zwiększeniu wydajności zespołu,
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • Elementy negocjacji w prowadzeniu projektu,
 • Zarządzanie a przywództwo,
 • Identyfikacja interesariuszy,
 • Planowanie zarządzania interesariuszami,
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy,
 • Kontrola zaangażowania interesariuszy

* Aktualnie szkolenie to organizujemy jedynie na zamówienie. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.