Komunikacja w zarządzaniu

Wprowadzenie

Umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi w decydujący sposób wpływa na jakość życia. Dojrzałe porozumiewanie się między ludźmi nie jest ani wrodzone ani spontaniczne, wymaga ono, jak sądzą specjaliści, doskonalenia i wprawy. Każdy człowiek doświadcza pewnych trudności związanych z porozumiewaniem się z innymi ludźmi. Są one nie do uniknięcia, komunikowanie się z innymi jest bowiem najbardziej skomplikowanym procesem w jakim ludzie uczestniczą. Sposób komunikowania zależy m.in. od osobowości mówiącego, jego wiedzy, motywacji, wcześniejszych doświadczeń, aktualnych okoliczności, samopoczucia fizycznego i psychicznego, techniki patrzenia na świat.

Cele szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest prezentacja stylów i sposobów komunikowania się z pracownikami, uświadomienie Uczestnikom roli informacji zwrotnej oraz polepszenie wizerunku menedżera poprzez wykorzystanie technik komunikacyjnych w zarządzaniu zespołem.

Program

 • Istota i znaczenie zmiany
 • Rola komunikacji w procesie zarządzania zespołem
 • Model komunikacji i zjawisko przekazu informacji
 • Cztery typy komunikacyjne
 • Jak skutecznie współpracować z ludźmi o różnych typach komunikacyjnych
 • Otwartość w porozumiewaniu się – co zrobić, aby inni chcieli z nami rozmawiać?
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Jak motywująco pochwalić?
 • Jak konstruktywnie skrytykować?
 • Dlaczego komunikacja często prowadzi do konfliktów
 • Model asertywnego menadżera

* Aktualnie szkolenie to organizujemy jedynie na zamówienie. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.