Sprawdź najbliższe terminy

Zwinne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Agile PM® - poziom Practitioner

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

Agile PM (Agile Project Management z portfela kwalifikacji APMG International™) to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Podejście to bazuje na metodyce DSDM (Dynamic Systems Development Method). Agile PM porządkuje doświadczenia metodyki DSDM w zwinnym zarządzaniu projektami, zbierane przez ostatnie 20 lat i udostępnia możliwość certyfikowania swojej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Pomimo tego, że zwinne zarządzanie projektami to dziedzina, która została rozpoznana już ponad 20 lat temu, dopiero od około 2005 roku rozwija się bardzo dynamicznie. Efektem tego rozwoju jest właśnie metodyka Agile PM, która kompleksowo opisuje zarządzanie projektami w szybko zmieniających się warunkach. Obejmuje nie tylko kwestie wykonawcze, którymi zajmuje się kilka innych podejść zwinnych, ale również biznesowe, określając ważne role projektowe, pokrywające reprezentację biznesu.

Zalety metodyki Agile PM:

 • precyzja i przejrzystość procesów zarządzania projektami
 • możliwość sterowania projektu wizją, która klaryfikuje się wraz z rozwojem projektu
 • lepsze zrozumienie potrzeb klienta i możliwość sprawnego dostosowywania się do jego zmieniających się potrzeb
 • bardziej efektywny proces dostarczania wartości dla klienta
 • możliwość szybkiego wprowadzania zmian w projekcie
 • stała współpraca biznesu z zespołem wytwórczym
 • samodzielność zespołu projektowego
 • większa efektywność zespołu wytwórczego

Opis szkolenia

Szkolenie Agile PM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Nacisk położony jest na stosowanie metodyki w praktyce oraz to, jak należy dostosować metodykę Agile PM do realiów projektu, by jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikującego na poziomie Practitioner.

Szkolenie prowadzone jest przez polskojęzycznego trenera przy użyciu oficjalnej angielskiej terminologii. Egzamin, podręcznik oraz materiały są w języku angielskim.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów i osoby, które dopiero rozpoczynają karierę kierownika projektu
 • osoby aspirujące na kierowników projektów
 • kierownicy i członkowie zespołów, którzy chcą lepiej współpracować z kierownikiem projektu
 • osoby pełniące role w komitetach decyzyjnych
 • osoby pracujące w biurach projektowych
 • osoby zaangażowane w nadzór nad projektem
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zwinnego zarządzania projektami
 • osoby zainteresowane pozyskaniem rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu Agile PM Practitioner

Korzyści dla uczestników

 • nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką Agile PM
 • nabycie umiejętności dobierania odpowiednich elementów metodyki Agile PM do określonych sytuacji projektowych
 • nabycie umiejętności kontrolowania przebiegu projektu
 • nabycie umiejętności budowania sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym
 • nabycie umiejętności dobierania odpowiednich osób do ról projektowych w metodyce Agile PM
 • zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by efektywniej i bezpieczniej osiągać korzyści z realizowanych projektów
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner.
 • egzamin, którego wynikiem jest międzynarodowo uznawany certyfikat Agile PM Practitioner

Metody pracy

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • studia przypadków
 • konwersatoria
 • mini wykłady poparte ilustracjami
 • indywidualne konsultacje w przerwach i poza czasem szkolenia
 • praca własna poza czasem szkolenia

Program

Program szkolenia został akredytowany przez APMG i w związku z tym w pełni pokrywa zakres tematyczny egzaminów Agile PM.

 • Cykl życie projektu oraz produkty
 • Ludzie oraz role
 • Techniki Agile PM
 • Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Practitioner
 • Egzamin certyfikujący Agile PM Practitioner

Warunki egzaminu

 • czas: 120 minut
 • pytania odnoszą się do scenariusza w ramach czterech obszarów Syllabusa
 • większość to pytania jednokrotnego wyboru, ale zdarzają się również pytania wielokrotnego wyboru
 • minimalna liczba punktów zaliczająca egzamin: 30 (50%)
 • na egzaminie można korzystać z oficjalnego podręcznika oraz dostarczanego przez nas słownika
 • po zdanym egzaminie APMG wystawia certyfikat, który ważny jest przez 5 lat
 • przed podejściem do egzaminu Agile PM Practitioner trzeba zdać egzamin Agile PM Foundation

Sprawdź najbliższe terminy lub skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.