Sprawdź najbliższe terminy

Zwinne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Agile PM® - poziom Foundation

Wprowadzenie do tematyki szkolenia

Agile PM (Agile Project Management z portfela kwalifikacji APMG International™) to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Podejście to bazuje na metodyce DSDM (Dynamic Systems Development Method). Agile PM porządkuje doświadczenia metodyki DSDM w zwinnym zarządzaniu projektami, zbierane przez ostatnie 20 lat i udostępnia możliwość certyfikowania swojej wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Pomimo tego, że zwinne zarządzanie projektami to dziedzina, która została rozpoznana już ponad 20 lat temu, dopiero od około 2005 roku rozwija się bardzo dynamicznie. Efektem tego rozwoju jest właśnie metodyka Agile PM, która kompleksowo opisuje zarządzanie projektami w szybko zmieniających się warunkach. Obejmuje nie tylko kwestie wykonawcze, którymi zajmuje się kilka innych podejść zwinnych, ale również biznesowe, określając ważne role projektowe, pokrywające reprezentację biznesu.

Zalety metodyki Agile PM:

 • precyzja i przejrzystość procesów zarządzania projektami
 • możliwość sterowania projektu wizją, która klaryfikuje się wraz z rozwojem projektu
 • lepsze zrozumienie potrzeb klienta i możliwość sprawnego dostosowywania się do jego zmieniających się potrzeb
 • bardziej efektywny proces dostarczania wartości dla klienta
 • możliwość szybkiego wprowadzania zmian w projekcie
 • stała współpraca biznesu z zespołem wytwórczym
 • samodzielność zespołu projektowego
 • większa efektywność zespołu wytwórczego

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki Agile PM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat Agile PM Foundation w aktualnej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Zdawalność egzaminu Foundation w tej formule jak dotąd wynosi u nas 100%.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikującego na poziomie Foundation.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów i osoby, które dopiero rozpoczynają karierę kierownika projektu
 • osoby aspirujące na kierowników projektów
 • kierownicy i członkowie zespołów, którzy chcą lepiej współpracować z kierownikiem projektu
 • osoby pełniące role w komitetach decyzyjnych
 • osoby pracujące w biurach projektowych
 • osoby zaangażowane w nadzór nad projektem
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby zainteresowane poznaniem różnic pomiędzy PRINCE2 i Agile PM
 • osoby zainteresowane pozyskaniem certyfikatu Agile PM Foundation
 • osoby zainteresowane stosowanie metodyki w praktyce

Korzyści dla uczestników

 • poznanie międzynarodowego standardu zarządzania projektami Agile PM
 • poznanie procesu zwinnego zarządzania projektem
 • poznanie różnic pomiędzy klasycznym podejściem do zarządzania projektami a podejściem zwinnym
 • poznanie zasad prowadzenia projektu zgodnie z metodyką Agile PM
 • egzamin, którego wynikiem jest międzynarodowo uznawany certyfikat Agile PM Foundation

Metody pracy

 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia zespołowe
 • studia przypadków
 • konwersatoria
 • mini wykłady poparte ilustracjami
 • indywidualne konsultacje w przerwach i poza czasem szkolenia
 • praca własna poza czasem szkolenia

Program

Program szkolenia został akredytowany przez APMG i w związku z tym w pełni pokrywa zakres tematyczny egzaminów Agile PM.

 • Czym jest zwinne podejście do zarządzania projektami?
 • Agile Project Management – charakterystyka.
 • Filozofia, Pryncypia i zmienne projektowe w AgilePM.
 • Krytyczne czynniki sukcesu
 • Proces DSDM
 • Role i odpowiedzialności w metodyce.
 • Produkty zarządcze
 • Priorytety wymagań oraz Timeboxing.
 • Planowanie i kontrola projektu Agile Project Management
 • Inne ważne praktyki zwinnego podejścia do projektów
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu Agile PM Foundation.
 • Egzamin certyfikujący Agile PM Foundation

Warunki egzaminu

 • czas: 40 minut (50 minut, jeśli język egzaminu nie jest językiem ojczystym osoby zdającej)
 • 50 pytań jednokrotnego wyboru - każde pytanie posiada 4 możliwe do wyboru odpowiedzi
 • minimalna liczba punktów zaliczająca egzamin: 25 (50%)
 • nie można korzystać z żadnych pomocy pisemnych i elektronicznych
 • po zdanym egzaminie APMG wystawia certyfikat, który ważny jest bezterminowo

Sprawdź najbliższe terminy lub skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.