Dane kontaktowe Adres korespondencyjny
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 22 299 05 75

lub poprzez e-mail na adres biuro(a)metodea.pl
Prosimy o kontakt przez kanały podane po lewej stronie.

Adres siedziby:
METODEA Sp. z o.o.
Tomcia Palucha 35 lok. 3
02-495 Warszawa
Dane rejestrowe
METODEA sp. z o.o.
KRS: 445772, NIP: 522-300-22-57, REGON: 146468796
Kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 5.000 zł