Szkolenia Doradztwo Zapraszamy wkrótce

Aktualności

 

Referencje

Najedź, by zatrzymać Najedź, by zatrzymać
Czasy, kiedy w biznesie wystarczyły szczęście i intuicja, minęły dawno temu, zaś przy obecnym poziomie konkurencyjności nie ma już miejsca na błędy. Zarządzanie projektami polega na dążeniu do spełnienia oczekiwań jakościowych w środowisku złożonych ograniczeń i coraz trudniej przewidywalnej przyszłości. Z pomocą w tej dziedzinie przychodzi metodyka PRINCE2 - międzynarodowy standard zarządzania projektami, wykorzystywany zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny oraz mający rosnące znaczenie w przedsięwzięciach Unii Europejskiej.
Zespół METODEA ma wieloletnią praktykę w stosowaniu metodyki PRINCE2 i dzieleniu się wiedzą o niej. Na naszych szkoleniach skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu metodyki tak, by nasi Klienci zyskali nie tylko praktyczną wiedzę, ale umiejętności faktycznego jej stosowania.

Zapraszamy na nasze szkolenia z PRINCE2 oraz do kontaktu z nami.
Ryzyko występuje w przedsięwzięciach dowolnej złożoności, a to co często różni przedsięwzięcia zakończone sukcesem od tych zakończonych porażką, to dobre zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem jest dziedziną, w której każdy z nas ma swoją intuicję - wszak na co dzień zarządzamy nim w naszym życiu osobistym. Kiedy jednak przychodzi do zorganizowanego zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach komercyjnych lub publicznych, ludzie często popełniają mniejsze i większe błędy, które w efekcie składają się na poważne problemy.
Co to za błędy? Jak ich unikać? Kiedy można zaakceptować niektóre uchybienia, a kiedy nie można dopuścić do ich wystąpienia? Na te wszystkie pytania i wiele innych odpowiadamy na naszych szkoleniach, na których uczestnicy poznają zasady kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach, strategie ich wdrażania i techniki, które zapewniają efektywne zarządzanie ryzykiem.

Zapraszamy na nasze szkolenia z zarządzania ryzykiem oraz do kontaktu z nami.
Wszyscy znamy już powiedzenie "w biznesie stałe są tylko zmiany" i chyba wszyscy już się z nim zgadzamy. Zmiany te występują na każdym poziomie zarządzania organizacją, począwszy od zmian strategicznych, jak poszerzanie rynków zbytu, a kończąc na codziennych zmianach w sposobach naszego działania, by spełniać potrzeby Klienta. Wprowadzanie zmian wymaga koordynacji działań, ale także przywództwa i motywowania zespołów, wdrażających te zmiany. Tu pojawia się potrzeba istnienia przywódcy - charyzmatycznego, ale też rozumiejącego potrzeby innych ludzi i umiejącego stawiać przed nimi atrakcyjne dla nich cele.
METODEA rozumie te potrzeby. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i motywowaniu zespołów ludzkich oraz wdrażaniu systemów motywacyjnych i prowadzeniu programów rozwojowych dla menadżerów. Z radością dzielimy się naszą wiedzą i dosiadczeniami zarówno w formie doradztwa jak i szkoleń.

Zapraszamy na nasze szkolenia z przywództwa i motywacji oraz do kontaktu z nami.
Poczucie przeładowania zadaniami, braku czasu i stres tym spowodowany obniża naszą efektywność i odczuwaną satysfakcję zawodową oraz powoduje frustrację. Są to już wystarczające powody, żeby poważnie zastanowić się nad wykorzystaniem we własnym życiu zasad zarządzania czasem.
Czas jest najcenniejszym dobrem, jakie posiadamy. Niestety jest dobrem bardzo ograniczonym, nie daje się go zaoszczędzić ani zmagazynować, ucieka stale i nieodwracalnie. Każdy z nas dysponuje codziennie taką samą ilością czasu - jedynie umiejętności gospodarowania nim różnią nas od siebie.
Efektywne zarządzanie sobą w czasie jest warunkiem koniecznym dla efektywnego wprowadzania zmian. Zespół METODEI pomoże Państwu lepiej gospodarować czasem - razem rozpoznamy indywidualne pożeracze czasu i wypracujemy z Państwem podejście odpowiednie dla indywidualnych preferencji, by mogli Państwo cieszyć sie jeszcze większą efektywnością swoich działań we wdrażaniu zmian - w życiu zawodowym jak i osobistym.

Zapraszamy na nasze szkolenia z zarządzania czasem oraz do kontaktu z nami.
Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Pierwotnie był czynnikiem mobilizującym organizm do działania. Dzisiaj jest powszechnie negatywnie postrzegany ze względu na jego nadmiar w naszym życiu.
Dzisiejszymi źródłami stresu są przede wszystkim czas i relacje - ze współpracownikami, z klientami, z podwykonawcami, a czasem z bliskimi. Wszystko jednak sprowadza się do umiejętności (lub ich braku) radzenia sobie z własnymi emocjami. Umiejętności te pozwalają również pomagać innym radzić sobie z ich stresem. Zyskują wszyscy - my, nasze otoczenie, pracodawca i klienci.
Na szkoleniach z zarządzania stresem identyfikujemy indywidualne dla każdego źródła stresu, opracowujemy strategie radzenia sobie z nim i spowodowanymi nim emocjami, a uczestnicy szkolenia mają okazję przećwiczyć techniki zapobiegania i reagowania na sytuacje stresowe. Organizujemy również indywidualne spotkania coachingowe z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Zapraszamy na nasze szkolenia z zarządzania stresem oraz do kontaktu z nami.